Jumat/ 17 Januari 2020….
Kita awali pagi ini dengan tadarus dilapangan ,semoga Allah bukakan hati dan fikiran ananda untuk belajar dan lanjut dengan As-Shofa mengaji untuk para guru,dengan materi penyelenggaran jenazah, bagaimana cara memandikan jenazah dan mengafani jenazah…
Semoga ilmu yg kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua..aamiin ya Rabbal ‘alamiin…

Motto : 3 E
Excellent in Academic
Excellent in Religiousness
Excellent in Extracurricular