Jum’at Barokah

Dhuha Bersama sebagai bentuk pengembangan diri peserta didik dalam membentuk pendidikan karakter religius melahirkan generasi yang bertaqwa dan berakhlak mulia
#yayasanasshofa
#sekolahislamterbaik
#sekolahramahanak
#sekolahmultipleintelligences
#sekolahparajuara
#penyempurnaanibadah
#peningkatanibadahmelahirkangenerasiislamyangbertaqwa
#cerdassantunjujurtangguhulet

Kunjungi kami di:
www.asshofa.or.id
IG:@yayasan.asshofa
0823 8183 5441 (Humas Yasfa)